Papaveraceae
Polygonum, Fallopia, Reynoutria, Persicaria.